Ο Καραγκιόζης του Μιχόπουλου στη Γερμανία

Titel Ο Καραγκιόζης του Μιχόπουλου στη Γερμανία
Autor*in Σακκάτος, Βαγγέλης
Publikation Καινούργια Εποχή
Ausgabe 14
Datum 1979
Seiten 128
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung