Μικρές πατρίδες: οι ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας (1963-2013)

Titel Μικρές πατρίδες: οι ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας (1963-2013)
Herausgeber*in Κουτσουρίδης, Αμβρόσιος
Ort Βόννη
Verlag Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας
Datum 2014
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung