Ένα χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με σημειώσεις από παραδόσεις του Schelling

Titel Ένα χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με σημειώσεις από παραδόσεις του Schelling
Autor*in Αποστολοπούλου, Γεωργία
Publikation Δωδώνη. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Band 19
Ausgabe 3
Datum 1990
Seiten 41–46
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung