[Βιβλιοκρισία:] Walther Bemjamin, Τα παιδικά χρόνια στο Βερολίνο (επίμετρο Rolf Tiedemann και Theodor Adorno, μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου, Άγρα, Αθήνα 2006)

Wissensbasis

Theodor W. Adorno
Titel [Βιβλιοκρισία:] Walther Bemjamin, Τα παιδικά χρόνια στο Βερολίνο (επίμετρο Rolf Tiedemann και Theodor Adorno, μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου, Άγρα, Αθήνα 2006)
Autor*in Σαγκριώτης, Γιώργος
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 40
Datum 2006
Seiten 738-742
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung