Αισθητική και Τέχνη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Titel Αισθητική και Τέχνη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή
Herausgeber*in Ζωγραφίδης, Γιώργος
Herausgeber*in Κουγιουμουτζάκης, Γιάννης
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung