Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν 1821-1828. Επί τη βάσει ανεκδότων εκ των μυστικών αρχείων της Βιέννης

Wissensbasis

Polychronis Enepekidis
Titel Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η αιχμαλωσία του εις την Αυστρίαν 1821-1828. Επί τη βάσει ανεκδότων εκ των μυστικών αρχείων της Βιέννης
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Band 3
Ort Αθήναι
Verlag Παπαζήσης
Datum 1969
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung