Περί των σχεδίων Συντάγματος- Über den Verfassungssentwurf

Titel Περί των σχεδίων Συντάγματος- Über den Verfassungssentwurf
Autor*in Μπακογιάννης, Παύλος
Publikation Προπύλαια
Ausgabe 3
Datum 1968
Seiten 14-15, 17
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung