Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων οργανώσεων της ελληνικής αντίστασης

Titel Επαφές μεταξύ των γερμανικών αρχών κατοχής και των κυριότερων οργανώσεων της ελληνικής αντίστασης
Autor*in Fleischer, Hagen
Buchtitel Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση
Ort Αθήνα
Verlag Θεμέλιο
Datum 1984
Seiten ο.Α.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung