Ανάμεσα σε δύο κόσμους: Συγγραφείς στη Γερμανία με ελληνικό διαβατήριο. Ανθολόγηση

Wissensbasis

Vangelis Sakkatos
Titel Ανάμεσα σε δύο κόσμους: Συγγραφείς στη Γερμανία με ελληνικό διαβατήριο. Ανθολόγηση
Herausgeber*in Ματζουράνης, Γιώργος Ξ.
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung