Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη: η πρόσληψη του νεορομαντισμού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας, της τέχνης και της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα

Titel Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη: η πρόσληψη του νεορομαντισμού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας, της τέχνης και της τεχνοκριτικής στην Ελλάδα
Autor*in Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Ποταμός
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung