Ο γερμανικός ρομαντισμός. Η απήχησή του στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική λογοτεχνία

Titel Ο γερμανικός ρομαντισμός. Η απήχησή του στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική λογοτεχνία
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 110
Datum 1981
Seiten 104-134
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung