Ο αρχιτεκτονικός τραγέλαφος. Ο κ. Μέντελσον δια τας Αθήνας

Wissensbasis

Erich Mendelsohn
Titel Ο αρχιτεκτονικός τραγέλαφος. Ο κ. Μέντελσον δια τας Αθήνας
Autor*in Δεβάρης, Διονύσης Σ.
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Ort Αθήνα
Datum 19.05.1931
Seiten χ.α.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung