Αντώνιος Γιάνναρης: Ένας κρητικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St Andrews της Σκωτίας (1896–1903)

Titel Αντώνιος Γιάνναρης: Ένας κρητικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St Andrews της Σκωτίας (1896–1903)
Autor*in Χουρδάκης, Αντώνιος
Herausgeber*in Μπουζάκης, Σήφης
Buchtitel Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορία της Εκπαίδευσης (Πάτρα, 6–8 Οκτωβρίου 2006)
Ort Αθήνα
Verlag Gutenberg
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung