Η ηθική φιλοσοφία. Μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και την φιλοσοφία του Καντ και σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκα

Titel Η ηθική φιλοσοφία. Μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και την φιλοσοφία του Καντ και σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκα
Autor*in Καπετανάκης, Δ.
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 9
Ausgabe 1
Datum 1938
Seiten 108-110
Weiteres Kant-Μετάφραση από N. G. Korkofinga (1937)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung