Σύντομη εισήγηση για ορισμένα σημαντικά επακόλουθα από το έργο στο Βauhaus

Wissensbasis

Ioannis Despotopoulos
Titel Σύντομη εισήγηση για ορισμένα σημαντικά επακόλουθα από το έργο στο Βauhaus
Autor*in Δεσποτόπουλος, Ιωάννης
Herausgeber*in Μπαρτατίλας, Λουκάς
Buchtitel Ιωάννης Δεσποτόπουλος - Τρία κείμενα για το Μπάουχαους
Ort Αθήνα
Verlag Μουσείο Μπενάκη & Ινστιτούτου Γκαίτε
Datum 2019
Seiten 74
Weiteres Διαθέσιμο και στα γερμανικά: Jan Despo, «Kurze Ζusammenfassung einiger wichtiger ‘’Αuswirkungen’’ der Αrbeit am Βauhaus», in: Goethe-Institut (Hrsg.), Jan Despo – Drei Texte zum Bauhaus, Athen, Benaki Museum und Goethe-Institut, 2019, s. 74
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung