Η οντολογική μοναξιά του ανθρώπου στο μοντέρνο μυθιστόρημα

Wissensbasis

Nikolaos G. Avjelis
Titel Η οντολογική μοναξιά του ανθρώπου στο μοντέρνο μυθιστόρημα
Autor*in Αυγελής, Νικόλαος
Publikation Μήνες
Ausgabe 1
Datum Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962
Seiten 4-9
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung