Η καστανή βίβλος: Ιστορία της πυρκαϊάς του Ράϊχσταγ με προσθήκη των πραχτικών καί των αποφάσεων της αντιδίκης του Λονδίνου και του Παρισιού

Titel Η καστανή βίβλος: Ιστορία της πυρκαϊάς του Ράϊχσταγ με προσθήκη των πραχτικών καί των αποφάσεων της αντιδίκης του Λονδίνου και του Παρισιού
Herausgeber*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Λαϊκό Βιβλιοπωλείο
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung