Γερμανο-ελληνικό, Ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων

Titel Γερμανο-ελληνικό, Ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων
Autor*in Βαθιώτης, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Νομική Βιβλιοθήκη
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung