Από το φεστιβάλ του Βερολίνου. Ο "Βαλλενστάιν" του Σίλλερ

Titel Από το φεστιβάλ του Βερολίνου. Ο "Βαλλενστάιν" του Σίλλερ
Autor*in Τζερμιάς, Παύλος Ν.
Publikation Το Βήμα
Datum 4.10.1957
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung