Όρσον Ουέλλες. Η "Δίκη".

Titel Όρσον Ουέλλες. Η "Δίκη".
Autor*in Ραφαηλίδης, Βασίλης Α.
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Ausgabe 101
Datum Μάιος 1963
Seiten 496-501
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung