Η έννοια της "Καθάρσεως" παρ' Αριστοτέλει ("Ποιητική") και Goethe ("Wilhelm Meister")

Titel Η έννοια της "Καθάρσεως" παρ' Αριστοτέλει ("Ποιητική") και Goethe ("Wilhelm Meister")
Autor*in Μερεντίτης, Ιωάννης Κ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung