Γέλωτες

Titel Γέλωτες
Autor*in Κόκκος, Δημήτριος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Eκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1880
Weiteres Ποιητική συλλογή υπό την επίδραση του Χάινε
Quelle Veloudis 1983, S. 331
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung