Άλμπρεχτ Ντύρερ: ξυλογραφίες: αντίγραφα σε μέγεθος πρωτότυπου

Titel Άλμπρεχτ Ντύρερ: ξυλογραφίες: αντίγραφα σε μέγεθος πρωτότυπου
Autor*in Goethe Institut Θεσσαλονίκης
Autor*in Liebenow, Dirk
Autor*in Barsch, Barbara
Autor*in Lisewski, Karin
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Goethe Institut Θεσσαλονίκης
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung