Εξάγλωσσο λεξικό γεωτσχνικών και μεταλλευτικών όρων = Sechssprachiges Lexikon geotechnischer und bergbaulicher Fachausdrücke

Titel Εξάγλωσσο λεξικό γεωτσχνικών και μεταλλευτικών όρων = Sechssprachiges Lexikon geotechnischer und bergbaulicher Fachausdrücke
Autor*in Ορφανού, Α.
Ort Αθήνα
Verlag Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung