Ιστορία της πολιτικής οικονομίας: Ιστορία οικονομική και των οικονομικών θεωριών

Titel Ιστορία της πολιτικής οικονομίας: Ιστορία οικονομική και των οικονομικών θεωριών
Autor*in Καλιτσουνἀκης, Δημήτριος
Ort Αθήναι
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung