[Βιβλιοκρισίες;] Emil Ludwig "Ο υιός του ανθρώπου", Gustaw [sic] Sondermann "Όλοι γυρεύουμε τον δρόμο μας", Hermann Stehr "Το Σούρουπο".

Titel [Βιβλιοκρισίες;] Emil Ludwig "Ο υιός του ανθρώπου", Gustaw [sic] Sondermann "Όλοι γυρεύουμε τον δρόμο μας", Hermann Stehr "Το Σούρουπο".
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 4
Ausgabe 18/42
Datum 1928
Seiten 855-856
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung