Περί των εν Υπάτη θερμών υδάτων

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Περί των εν Υπάτη θερμών υδάτων
Autor*in Λάνδερερ, Franz Xaver
Publikation Αποθήκη των οφελίμων γνώσεων
Band 1
Ausgabe 7
Datum 1837
Seiten 106-107
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung