Ο Φραντς Κάφκα επίκαιρος. Πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του

Titel Ο Φραντς Κάφκα επίκαιρος. Πενήντα χρόνια μετά το θάνατό του
Autor*in Κολοβός, Νίκος
Publikation Ταχυδρόμος (Βόλου)
Datum 23.6.1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung