Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Βαρίκας, Βάσος
Publikation Τα Νέα
Datum 22.10.1955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung