Χανς Γκέοργκ Γκάνταμερ, ο θεμελιωτής της σύγχρονης ερμηνευτικής

Titel Χανς Γκέοργκ Γκάνταμερ, ο θεμελιωτής της σύγχρονης ερμηνευτικής
Autor*in Ζουμπουλάκης, Σταύρος
Publikation Νέα Εστία
Band 149
Ausgabe 1731
Datum 2001
Seiten 194
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung