Γερμανικόν πολίτευμα

Wissensbasis

Nikolaos G. Politis
Titel Γερμανικόν πολίτευμα
Autor*in Π. Κ.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 3
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1893
Seiten 259-261
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung