Δοκίμιο γενικής εισαγωγής στην ιστορία της τέχνης

Titel Δοκίμιο γενικής εισαγωγής στην ιστορία της τέχνης
Autor*in Πρεβελάκης, Παντελής
Ort χ.τ.
Verlag Εργοστάσιο γραφικών τεχνών
Datum 1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung