Η τριλογία του Βερολίνου. Οι βιολέτες του Μάρτη. Ο χλομός εγκληματίας. Γερμανικό ρέκβιεμ

Wissensbasis

Antonis Kalokyris
Titel Η τριλογία του Βερολίνου. Οι βιολέτες του Μάρτη. Ο χλομός εγκληματίας. Γερμανικό ρέκβιεμ
Autor*in Kerr, Philip
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung