Εκπαιδευτικά προβλήματα και εκκοινωνισμός Μεταναστών κάτω από το καθεστώς θεσμοποιημένων διακρίσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το παράδειγμα των Ελλήνων νέων στο Αμβούργο

Titel Εκπαιδευτικά προβλήματα και εκκοινωνισμός Μεταναστών κάτω από το καθεστώς θεσμοποιημένων διακρίσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το παράδειγμα των Ελλήνων νέων στο Αμβούργο
Autor*in Κάλπακα, Άννα-Αννίτα
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1990
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung