Αργώ

Titel Αργώ
Autor*in Θεοτοκάς, Γιώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1933
Weiteres Αποσπάσματα για: I. Kant, F. Hegel, F. Nietzsche, R. M. Rilke
Quelle Veloudis 1983, S. 454
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung