Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Wissensbasis

Alkis Thrylos
Titel Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Θρύλος, Άλκης
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 311
Datum 1942
Seiten 1209
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung