Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας

Titel Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας
Autor*in Ευστρατίου, Παύλος-Μιχαήλ
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung