Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Μπακόλας, Νίκος
Publikation Μακεδονία
Datum 12.3.1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung