Ποτέ πια πόλεμος: αντιπολεμική τέχνη στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου= Nie wieder Krieg

Titel Ποτέ πια πόλεμος: αντιπολεμική τέχνη στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου= Nie wieder Krieg
Autor*in Ανδρεάδη, Έφη
Übersetzer*in Αγγελίδου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung