Η Μεσόγειος κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον 1939-1945 : Η συμβολή της Ελλάδος προς αποτροπήν της καταλήψεως της Μεσογείου υπό της Γερμανίας

Titel Η Μεσόγειος κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον 1939-1945 : Η συμβολή της Ελλάδος προς αποτροπήν της καταλήψεως της Μεσογείου υπό της Γερμανίας
Autor*in Ζολώτας, Αναστάσιος Π.
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Ερώδιος
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung