Προλεγόμενα

Titel Προλεγόμενα
Autor*in Πολυλάς, Ιάκωβος
Herausgeber*in Πολυλάς, Ιάκωβος
Buchtitel Διονυσίου Σολωμού.Τα ευρισκόμενα
Ort Κέρκυρα
Verlag Τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη
Datum 1859
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung