Πτυχές του ναζιστικού διωγμού των Εβραίων της Αθήνας. Η περίπτωση του Αρχιραββίνου Αθηνών Ηλία Μπαρζιλάι. Γεγονότα και μαρτυρίες

Titel Πτυχές του ναζιστικού διωγμού των Εβραίων της Αθήνας. Η περίπτωση του Αρχιραββίνου Αθηνών Ηλία Μπαρζιλάι. Γεγονότα και μαρτυρίες
Autor*in Φρέζης, Ραφαήλ
Ort Βόλος
Verlag Jüdische Gemeinde Volos
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung