Κάφκα, Μπύχνερ, Βάις. Δοκίμια

Wissensbasis

Georg Büchner
Titel Κάφκα, Μπύχνερ, Βάις. Δοκίμια
Autor*in Μαράκα, Λίλα
Ort Αθήνα
Verlag Διογένης
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung