Το πολύχρωμο μωσαϊκό της γερμανικής ιστορίας : Από τις αρχές του 19ου αιώνα έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Titel Το πολύχρωμο μωσαϊκό της γερμανικής ιστορίας : Από τις αρχές του 19ου αιώνα έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Autor*in Κόκκινος, Γιώργος
Autor*in Μπογιατζής, Βασίλης Α.
Autor*in Καρασαρίνης, Μάρκος
Herausgeber*in Κόκκινος, Γιώργος
Ort Τρίκαλα
Verlag Επέκεινα
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung