Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών και το έργον του (1842–1965)

Titel Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών και το έργον του (1842–1965)
Autor*in Πλακίδης, Σταύρος
Publikation Τεχνικά Χρονικά
Ausgabe 38
Datum 1969
Seiten 476
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung