Λογοτεχνία: Γερμανία: Το τελευταίο βιβλίο του Τόμας Μανν. - Κ. Δ. Μάρκους "Κνουτ Χάμσουν". - Wolfgang Goetz "Μάγοι και Στρατιώτες". - Μία ελληνική επιφυλλίς.

Titel Λογοτεχνία: Γερμανία: Το τελευταίο βιβλίο του Τόμας Μανν. - Κ. Δ. Μάρκους "Κνουτ Χάμσουν". - Wolfgang Goetz "Μάγοι και Στρατιώτες". - Μία ελληνική επιφυλλίς.
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 1
Ausgabe 4
Datum 1927
Seiten 247-248
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung