Μάθημα ΚΘ΄: Αδελφικόν Μίσος- Η Αδελαΐς Γκεκλίνου του Βολταίρου- Η μνηστή της Μεσσήνης του Σίλλερ

Titel Μάθημα ΚΘ΄: Αδελφικόν Μίσος- Η Αδελαΐς Γκεκλίνου του Βολταίρου- Η μνηστή της Μεσσήνης του Σίλλερ
Autor*in Γιραρδίνος, Σαιμμάρκος
Übersetzer*in Βλάχος, Άγγελος
Buchtitel Μαθήματα δραματολογίας κατά μετάφρασιν Αγγέλου Βλάχου
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Σακκελαρίου
Datum 1898
Seiten 152-181
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung