Η αίθουσα των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Σινιαίας Ακαδημίας

Wissensbasis

Ernst Ziller
Titel Η αίθουσα των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Σινιαίας Ακαδημίας
Autor*in Τσίλλερ, Ερνέστος
Publikation Εστία
Band 6
Ausgabe 147
Datum 1878
Seiten 686-687
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung