Ο μέχρι της χθες αποδιοπομπαίος της πατρίδος του. Η αποκατάστασις του Φραντς Κάφκα.

Titel Ο μέχρι της χθες αποδιοπομπαίος της πατρίδος του. Η αποκατάστασις του Φραντς Κάφκα.
Autor*in Goldstucker, Eduard
Publikation Η Καθημερινή
Datum 23.6.1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung