Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Θυμέλη [=Ελληνούδη Αριστούλα]
Publikation Ριζοσπάστης
Datum 13.12.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung